مراسم هفتگی ۴/۲/۹۴ – شهراینی – علیزاده

erfere

مراسم هفتگی ۴/۲/۹۴
هیئت بیت الرضا – مشهدالرضا
سخنران : حجت السلام والمسلمین حسین زاده
مداحان : حاج حمید شهراینی – کربلایی سید رضا علیزاده
www.beytorezaa.ir
دانلود در اطلاعات بیشتر

۲۸/۱/۹۴ – شهراینی – عیدانیان – علیزاده

beytorezaa.ir

مرسام هفتگی ۲۸/۱/۹۴
هیئت بیت الرضا – مشهدالرضا
سخنران : حجت السلام والمسلمین حسین زاده
مداحان : حاج حمید شهراینی – کربلایی محمود عیدانیان – کربلایی رضا علیزاده
www.beytorezaa.ir
دانلود در اطلاعات بیشتر

علیزاده – قدمگاهی – شهراینی – ملک

علیرضا ثابتی

به مناسبت ولادت حضرت زینب (س)
هیئت بیت الرضا
سخنران : حجت السلام والمسلمین حسین زاده
مداحان : حاچ مجید جهان – حاج حمید شهراینی – حاج رضا ملک – کربلایی قدمگاهی وعلیزاده
www.beytorezaa.ir
دانلود در اطلاعات بیشتر

مراسم هفتگی۱۴/۱/۹۴کربلایی علیزاده – اشرف زاده

به مناسبت وفات حضرت ام البنین (س)
هیئت بیت الرضا – مشهدالرضا
سخنران : حجت السلام والمسلمین حسین زاده
مداحان : کربلایی رضا علیزاده – کربلایی مرتضی اشرف زاده
www.beytorezaa.ir
دانلود در اطلات بیشتر

گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ /شهراینی – کیوانی – علیزاده

mmmmmmmm

گلچین فاطمیه ۱۳۹۴
هیئت بیت الرضا مشهد
سخنران : حجت السلام والمسلمین ایلخانی – سوری – حسین زاده
مداحان : حاج حمید شهراینی – کربلایی ایمان کیوانی – کربلایی رضا علیزاده – کربلایی سهرابی
www.beytorezaa.ir
دانلود در اطلاعات بیشتر

مراسم هفتگی ۷/۱/۹۴کربلایی علیزاده – سهرابی

uiuoo

مراسم هفتگی ۷/۱/۹۴
هیئت بیت الرضا – مشهدالرضا
سخنران : حجت السلام والمسلمین حسین زاده
مداحان : کربلایی سید رضا علیزاده – کربلایی امیر سهرابی
www.beytorezaa.ir
دانلود در اطلاعات بیشتر

ظهر سوم فاطمیه / علیزاده – سهرابی

.jpgyyyy

مراسم ظهر سوم فاطمیه
هیئت بیت الرضا – مشهدالرضا
سخنران : حجت السلام والمسلمین سوری
مداحان : کربلایی رضا علیزاده – کربلایی امیر سهرابی
www.beytorezaa.ir
دانلود در طالاعات بیشتر

ظهر دوم فاطمیه/حاج حمید شهرآینی – ایمان کیوانی

IMG-20150204-WA0004

ظهر دوم فاطمیه
هیئت بیت الرضا – مشهدالرضا
سخنران : حجت السلام والمسلمین ایلخانی
مداحان : حاج حمید شهراینی – کربلایی ایمان کیوانی – کربلایی امیر حسین سهرابی
www.beytorezaa.ir
دانلود دراطلاعات بیشتر

سخنرانی حجت السلام والمسلمین ایلخانی

dtt

ظهر دوم فاطمیه ۱۳۹۴
سخنرانی حجت السلام والمسلمین ایلخانی
www.beytorezaa.ir
دانلود در اطلاعات بیشتر

ظهر اول فاطمیه ۱۳۹۳

wwww

مراسم ظهر اول فاطمیه ۱۳۹۴
هیئت بیت الرضا – مشهدالرضا
سخنران : حجت السلام والمسلمین حسین زاده
مداحان : حاج حمید شهرآینی – کربلایی امیر حسین سهرابی
www.beytorezaa.ir
ذانلود در اطلاعات بیشتر